Evenement- en Beursbeveiliging & Management

Bij een beurs of evenement is er meestal sprake van een behoorlijke publieksstroom. Het is van belang is om deze in goede banen te (laten) leiden. Hierbij hoort dat bezoekers uw locatie gemakkelijk kunnen vinden, dat ze hun auto op een logische manier kwijt kunnen, dat ze op locatie wegwijs worden gemaakt en dat er dan al een groot gevoel van veiligheid ontstaan is. Dit zijn stuk voor stuk elementen waar B’Safe Security op basis van uitgebreide kennis en ervaring invulling aan kan geven.

 Overige diensten

B’Safe Security helpt beurzen & evenementen tot een succes te maken aan de hand van de volgende diensten:

*Verkeersregelaars

De verkeersbegeleiding gaat hand in hand met de kaartcontrole en het innen van de eventuele
parkeergelden op de daarvoor bestemde locaties. Onze parkeermedewerkers ontvangen bezoekers op een vriendelijke en gastvrije manier en zorgen voor een soepele doorstroming op de parkeerlocaties. Zo is de opdrachtgever ont zorgt en heeft geen omkijken naar zowel de verkeersbegeleiding als de parkeerhulp

*Parkeerbeheer

De verkeersbegeleiding gaat hand in hand met de kaartcontrole en het innen van de eventuele
parkeergelden op de daarvoor bestemde locaties. Onze parkeermedewerkers ontvangen bezoekers op een vriendelijke en gastvrije manier en zorgen voor een soepele doorstroming op de parkeerlocaties. Zo is de opdrachtgever ont zorgt en heeft geen omkijken naar zowel de verkeersbegeleiding als de parkeerhulp

*Algemene beveiliging

Ons doel is de opdrachtgever te ont lasten. Een uitgebreide werkbespreking in de week voorafgaande aan het evenement zorgt voor een goede voorbereiding die geen tijdsbelasting op de dag zelf vraagt. Een evaluatie in de week na afloop hoort bij onze service.
In de briefing worden de wensen van de organisator afgestemd. Alle beveiligingsmaatregelen, van camera’s, poortjes, bebording voor wegomleidingen inclusief verkeersregelaars, tot scanners en genoeg mankracht kan door ons geleverd worden. Dit kan eventueel aangevuld worden met onze event service. Het is aan de opdrachtgever welke hij ingezet wil hebben. Graag adviseren wij hierbij.

Een plan, bebording, brandwachten, EHBO-ers en hostesses kunnen ter ondersteuning ingezet worden. Zo kunnen u en uw gasten terugkijken op een plezierig en veilig evenement

*Hostesses

B’Safe Security biedt met haar hostess service de gelegenheid om uw klanten te ontvangen en hen de juiste kant op te sturen. Onze hostesses zijn representatief, hebben een vriendelijke uitstraling en spreken verschillende talen. Uw beurzen en congressen zijn bij ons in uitstekende handen!

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

*EHBO

Daarnaast levert B’Safe Security professionele EHBO’ers. Zij zijn specialisten en opgeleid volgens de laatste normen. Zij zijn tijdens een evenement als ook tijdens een uitgaansavond inzetbaar. Juist wanneer iedere seconde telt, weten zij te handelen en hulp te organiseren. Hierdoor worden levens gered. B’Safe Security levert EHBO’ers met extra specialisaties, waaronder uitgaansdrugs of drenkelingenreanimatie, voor bijvoorbeeld evenementen op of bij het water.

 

 

 *Brandwachten

Brandwachten zorgen voor het goed in de gaten houden van alle soorten brandgevaar en het op ieder gewenst moment direct voor handen zijn van de benodigde blusmiddelen. Zij zijn diegenen die in actie komen wanneer er brand is en weten met een koel hoofd snel de juiste acties te ondernemen. Zoals het op tijd waarschuwen van de juiste hulp terwijl zij ondertussen de brand controleren. Zo voldoet het evenement aan de veiligheidseisen en zorgt voor een veilige omgeving voor zowel bezoekers als personeel.

*Event & Hospitality Management

Eventmanagement zorgt in nauwe samenwerking met de partner of opdrachtgever voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van een volledig evenement, of deelgebieden hiervan. Hieronder vallen onder meer budgettering en budgetbewaking, vergunningen en veiligheid, planning & inkoop, mobiliteit en hostessen. Ook FAB en PaySystems kunnen hier deel van zijn. Daarnaast biedt B’Safe Security gericht advies over deze deelgebieden aan hulpverleningsdiensten en organisatoren.

 

*FAB&PaySystems

Er bestaat een nauwe relatie tussen betaalsystemen en de horecabesteding op een evenement. Als beide disciplines goed op elkaar zijn afgestemd kan dit een aanzienlijke stijging van de horeca-omzet betekenen. Een snellere afhandeling van de transactie betekent uiteraard ook dat de horeca in staat moet zijn om aan de toenemende vraag te voldoen. De afstemming van FAB en PaySystems kan dit probleem op de juiste manier opvangen.

 

Een aanspreekpunt

B’Safe Security zorgt ervoor dat er één aanspreekpunt is voor de opdrachtgever. Waardoor wij op alle punten een professionele begeleiding kunnen bieden.