Voor bezoekers bijvoorbeeld is het de eerste kennismaking met uw bedrijf. Het personeel ziet de receptie als centraal communicatiepunt. Kortom de receptionist(e) zorgt voor de communicatie, de veiligheid en uiteraard de presentatie van uw bedrijf. Aan de uitvoering worden dan ook hoge eisen gesteld.

 

Uitbesteding van deze diensten levert opdrachtgevers vele voordelen op, zoals:

*De verplichting te voldoen aan de wettelijke eisen.

*Geen kosten/ongemak ten aanzien van werving, screening, opleiding, begeleiding, uniformering, vervanging bij ziekte, verlof etc.

*Geen risico’s voor eigen personeel

*De receptionisten van B’Safe Security zijn gescreend en voldoen aan de wettelijke eisen die zijn gesteld, zijn representatief en in staat om op voorkomende wijze zorg te dragen voor de realisatie van uw eisen.

Zij kunnen belast worden met diverse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld:

*controle en registratie van in- en uitgaande personen en goederen

*uitgifte en inname van bezoekerspasje

*registratie van sleutelprocedures en sleutelbeheer

*registratie en bediening van apparatuur, zoals: alarmsystemen camerasystemen toegangshekken weegbruggen, etc.

*opvang en verwijzing van vrachtwagens, het eventueel toezicht houden op het laden en lossen

*signalering van strafbare feiten

*signalering van gevaarlijke situaties

*uitvoeren van controlerondes

*eventueel visitatie van personeel en bezoekers

*dienstverlening in de ruimste zin aan bezoekers en medewerkers van uw bedrijf.