Objectbeveiliging is een totaalpakket van diverse taken. Dit varieert van portiers- en receptiediensten, openings- en sluitingsronden en visitaties tot alarmcentralediensten en het preventief aanwezig zijn in en rondom het object/ de locatie. Wij zorgen ervoor dat alle taken een sluitend geheel vormen, zodat er echt sprake is van een totale beveiliging van de locatie.

B’Safe Security richt zich op zowel tijdelijke als langdurige projecten. Voor onze beambten maakt dat geen verschil, want zij zullen zich te allen tijde voor de volle 100 % inzetten. Voor professionele en deskundige locatie- en objectbeveiliging is B’Safe Security het bedrijf.

Onze beambten controleren aan de hand van hun rondes of er niet geautoriseerde personen op het terrein of in het gebouw zijn en zij letten op brandgevaar. Ook waken zij over het in- en uitgaand personeel- en goederenvervoer.

Onze beambten doen hun werk in samenspraak met de opdrachtgever en verrichten desgewenst ook receptie- en baliewerkzaamheden.

Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing voor uw situatie. Ook in het geval van objectbeveiliging zullen wij streven naar een doelgerichte en duidelijke aanpak. Op deze manier zorgen we voor een veilige leef- en werkomgeving.