Veiligheid en beveiliging is vertrouwen, vertrouwen dat u en uw veiligheid in de juiste handen is. Dit houdt in dat u ervan uit moet kunnen gaan dat er vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.